Service design concept voor HR webtool

De war for talent wordt ook bij BASF steeds voelbaarder. Daarom was er nood aan een nieuwe HR-tool. De ambitie was echter om een future proof IT-oplossing te bouwen, waarbij de gebruiker centraal staat. We kozen voor een service design aanpak waarbij gezocht is naar een overkoepelend concept dat de verwachtingen van de gebruiker inlost.

 

Noden scherpstellen

Om een duidelijk zicht te krijgen op de interne problemen, de noden van klanten en leveranciers en de noden van Royal Crown in functie van de toekomst deden we in de Think-fase onder andere een strategische oriëntatie om doelen en ambities duidelijk te stellen, customer & leveranciers insight workshops en een interne procesmapping om het verbeterpotentieel in kaart te brengen. 

Wireframes & service design

Na diverse mappings om een helder beeld te krijgen van de noden werd een service design concept ontwikkeld en uitgewerkt in wireframes.

HRconnectIT

In de Steer-fase hebben we het projectmanagement voor de webtool HRconnectIT verzorgd met onder andere de projectplanning en opmaak businesscase, budgetbewaking, rapportering aan senior management en begeleiding en coaching van de application.

Dit zegt de klant over onze samenwerking

Bij het ontwerpen van een nieuwe webtool voor verschillende HR processen binnen BASF Antwerpen werkten we samen met ACOMPANY voor het service design concept. De creatieve inbreng van ACOMPANY alsook hun aanpak waarbij de klant centraal staat, resulteerde in een zeer intuïtieve gebruikersinterface. Mede hierdoor was het enthousiasme bij de HR medewerkers vanaf het begin groot om met de nieuwe tool aan de slag te gaan.

Tom De Roover
Head of Business Process Management and Information Management BASF