ACOMPANY

Digital tranformation PROCES

De combinatie van de verschillende expertises binnen ACOMPANY hebben geleid tot een eenvoudige maar succesvolle aanpak om organisaties volledig te kunnen begeleiden in hun Digital Transformation. Doormiddel van 4 verschillende stappen met elk hun specifieke focus zorgen we voor een onderbouwde aanpak met zowel aandacht voor de rationele als emotionele aspecten van een transformatie.

scan

Inzicht in de uitdagingen op basis van CPS 6.1™ framework

Op basis van de Digital Transformation Scan krijgen we duidelijkheid over de uitdagingen van jouw organisatie. De scan is gebaseerd op de learnings van 60 jaar Research & Implementation van het CPS 6.1™ framework. De organisatie wordt holistisch, vanuit 4 invalshoeken in kaart gebracht: Digital Innovation, Business Value, People en Organization.

Op basis van de uitdagingen is het mogelijk om de belangrijkste focuspunten voor de organisatie te bepalen.

De stappen zijn als volgt:

1. Doe de (free) Scan
2. Krijg je rapport met focuspunten
3. Bepaal actie

-Doe de free scan-

THINK

Co-creeren van de Digital Transformation Roadmap

Wanneer de uitdagingen en de focuspunten duidelijk zijn is het belangrijk om relevante inzichten te verwerven om impactvol te werk te kunnen gaan.

De inzichten worden zowel binnen als buiten de organisatie verworven:

Binnen de organisatie gaat het over het in kaart brengen van de huidige processen, de noden en verwachtingen van de werknemers maar evenzeer de werking van de teams, de rol van het management als de huidige structuren en policies.

Buiten de organisatie wordt er gekeken naar de relatie met de klant en leverancier en welke specifieke verwachtingen zij hebben en hoe het engagement kan verhoogd worden.

Op basis van deze inzichten kan er dan een totaal concept worden bepaald dat een brug vormt tussen operationele efficientie en het klant/leverancier engagement. Dit totaal concept slaat zowel op mogelijke technologie oplossingen als de nodige elementen (rollen, processen, tools,…) die in de ‘future organization’ moeten zitten.

Wanneer de visie door middel van een totaalconcept bepaald is, worden er business cases opgemaakt van de verschillende projecten. Wanneer de ROI duidelijk is kan er een concrete Digital Transformation Roadmap worden opgemaakt die zowel rationele technologie oplossingen (STEER) als emotionele change aspecten (LAND) omvat.

STEER

Het managen van de verschillende Digitale Projecten

Wanneer het duidelijk is welke digitale projecten opgezet moeten worden en wat de scope is van deze projecten is het cruciaal om verschillende vendors te vergelijken. Specifieke marktkennis, een partnernetwerk en technologiekennis is nodig om de voorgestelde oplossingen objectief af te wegen.

Tijdens de implementatie moeten de verschillende technologie leveranciers gestuurd worden zodat het strategisch concept wordt doorgetrokken en dat de projecten worden opgeleverd binnen tijd, budget en met de voorgestelde scope.

Technologie leveranciers hebben een single point of contact nodig die volgende activiteiten opneemt: beantwoorden van functionele detailvragen, validatie van deelopleveringen, afstemming met de stakeholders, budgetopvolging, planning en opvolging.

Binnen de organisatie is het noodzakelijk dat volgende activiteiten worden opgezet: rapporteren van vooruitgang aan alle stakeholders, opmaken en bewaken van de planning, bewaken van het concept en de scope, aanleveren copy, organiseren acceptatietesten, voorbereiden roll-out en managen van change requests.

Het zijn onze Digital Transformation Managers die het verschil maken omdat zij zowel Project Manager als Product Owner competenties hebben gecombineerd met praktijkervaring in Digital Transformations.

LAND

Change coaching

Digital Transformation zorgt voor verandering die moet gemanaged worden. Typisch voor verandering is dat er een spanningsveld is tussen de huidige situatie en de toekomst. In de THINK fase wordt het concept van de ‘future organization’ bepaald en wordt een coaching backlog opgesteld zodat het duidelijk is wat er allemaal moet gebeuren om de verandering te laten slagen.

Het maximale rendement van de Digital Transformation wordt enkel bekomen wanneer iedereen aan boord is en de organisatie klaar is voor verandering!

Het startpunt is de transformatie uitdragen binnen de organisatie zodat iedereen de noodzaak en relevantie inziet.

Daarna wordt er gefocused op het begeleiden van de mensen door middel van training en coaching op verschillende niveaus: management, individueel, teams en stakeholders.

Tijdens dit traject wordt de weerstand gemanaged en wordt de progressie opgevolgd zodat de verandering ook effectief blijft plakken.

 

 

 

TABLET

 

 

Digital tranformation PROCES

De combinatie van de verschillende expertises binnen ACOMPANY hebben geleid tot een eenvoudige maar succesvolle aanpak om organisaties volledig te kunnen begeleiden in hun Digital Transformation. Doormiddel van 4 verschillende stappen met elk hun specifieke focus zorgen we voor een onderbouwde aanpak met zowel aandacht voor de rationele als emotionele aspecten van een transformatie.

scan

Inzicht in de uitdagingen op basis van CPS 6.1™ framework

Op basis van de Digital Transformation Scan krijgen we duidelijkheid over de uitdagingen van jouw organisatie. De scan is gebaseerd op de learnings van 60 jaar Research & Implementation van het CPS 6.1™ framework. De organisatie wordt holistisch, vanuit 4 invalshoeken in kaart gebracht: Digital Innovation, Business Value, People en Organization. Op basis van de uitdagingen is het mogelijk om de belangrijkste focuspunten voor de organisatie te bepalen. De stappen zijn als volgt: 1. Doe de (free) Scan 2. Krijg je rapport met focuspunten 3. Bepaal actie

-Doe de free scan-

THINK

Co-creeren van de Digital Transformation Roadmap

Wanneer de uitdagingen en de focuspunten duidelijk zijn is het belangrijk om relevante inzichten te verwerven om impactvol te werk te kunnen gaan.

De inzichten worden zowel binnen als buiten de organisatie verworven:

Binnen de organisatie gaat het over het in kaart brengen van de huidige processen, de noden en verwachtingen van de werknemers maar evenzeer de werking van de teams, de rol van het management als de huidige structuren en policies.

Buiten de organisatie wordt er gekeken naar de relatie met de klant en leverancier en welke specifieke verwachtingen zij hebben en hoe het engagement kan verhoogd worden.

Op basis van deze inzichten kan er dan een totaal concept worden bepaald dat een brug vormt tussen operationele efficientie en het klant/leverancier engagement. Dit totaal concept slaat zowel op mogelijke technologie oplossingen als de nodige elementen (rollen, processen, tools,…) die in de ‘future organization’ moeten zitten.

Wanneer de visie door middel van een totaalconcept bepaald is, worden er business cases opgemaakt van de verschillende projecten. Wanneer de ROI duidelijk is kan er een concrete Digital Transformation Roadmap worden opgemaakt die zowel rationele technologie oplossingen (STEER) als emotionele change aspecten (LAND) omvat.

STEER

Het managen van de verschillende Digitale Projecten

Wanneer het duidelijk is welke digitale projecten opgezet moeten worden en wat de scope is van deze projecten is het cruciaal om verschillende vendors te vergelijken. Specifieke marktkennis, een partnernetwerk en technologiekennis is nodig om de voorgestelde oplossingen objectief af te wegen.

Tijdens de implementatie moeten de verschillende technologie leveranciers gestuurd worden zodat het strategisch concept wordt doorgetrokken en dat de projecten worden opgeleverd binnen tijd, budget en met de voorgestelde scope.

Technologie leveranciers hebben een single point of contact nodig die volgende activiteiten opneemt: beantwoorden van functionele detailvragen, validatie van deelopleveringen, afstemming met de stakeholders, budgetopvolging, planning en opvolging.

Binnen de organisatie is het noodzakelijk dat volgende activiteiten worden opgezet: rapporteren van vooruitgang aan alle stakeholders, opmaken en bewaken van de planning, bewaken van het concept en de scope, aanleveren copy, organiseren acceptatietesten, voorbereiden roll-out en managen van change requests.

Het zijn onze Digital Transformation Managers die het verschil maken omdat zij zowel Project Manager als Product Owner competenties hebben gecombineerd met praktijkervaring in Digital Transformations.

STEER

Het managen van de verschillende Digitale Projecten

Wanneer het duidelijk is welke digitale projecten opgezet moeten worden en wat de scope is van deze projecten is het cruciaal om verschillende vendors te vergelijken. Specifieke marktkennis, een partnernetwerk en technologiekennis is nodig om de voorgestelde oplossingen objectief af te wegen.

Tijdens de implementatie moeten de verschillende technologie leveranciers gestuurd worden zodat het strategisch concept wordt doorgetrokken en dat de projecten worden opgeleverd binnen tijd, budget en met de voorgestelde scope.

Technologie leveranciers hebben een single point of contact nodig die volgende activiteiten opneemt: beantwoorden van functionele detailvragen, validatie van deelopleveringen, afstemming met de stakeholders, budgetopvolging, planning en opvolging.

Binnen de organisatie is het noodzakelijk dat volgende activiteiten worden opgezet: rapporteren van vooruitgang aan alle stakeholders, opmaken en bewaken van de planning, bewaken van het concept en de scope, aanleveren copy, organiseren acceptatietesten, voorbereiden roll-out en managen van change requests.

Het zijn onze Digital Transformation Managers die het verschil maken omdat zij zowel Project Manager als Product Owner competenties hebben gecombineerd met praktijkervaring in Digital Transformations.

LAND

Change coaching

Digital Transformation zorgt voor verandering die moet gemanaged worden. Typisch voor verandering is dat er een spanningsveld is tussen de huidige situatie en de toekomst. In de THINK fase wordt het concept van de ‘future organization’ bepaald en wordt een coaching backlog opgesteld zodat het duidelijk is wat er allemaal moet gebeuren om de verandering te laten slagen.

Het maximale rendement van de Digital Transformation wordt enkel bekomen wanneer iedereen aan boord is en de organisatie klaar is voor verandering!

Het startpunt is de transformatie uitdragen binnen de organisatie zodat iedereen de noodzaak en relevantie inziet.

Daarna wordt er gefocused op het begeleiden van de mensen door middel van training en coaching op verschillende niveaus: management, individueel, teams en stakeholders.

Tijdens dit traject wordt de weerstand gemanaged en wordt de progressie opgevolgd zodat de verandering ook effectief blijft plakken.

 

MOBILE

 

Digital tranformation PROCES

De combinatie van de verschillende expertises binnen ACOMPANY hebben geleid tot een eenvoudige maar succesvolle aanpak om organisaties volledig te kunnen begeleiden in hun Digital Transformation. Doormiddel van 4 verschillende stappen met elk hun specifieke focus zorgen we voor een onderbouwde aanpak met zowel aandacht voor de rationele als emotionele aspecten van een transformatie.

scan

Inzicht in de uitdagingen op basis van CPS 6.1™ framework

Op basis van de Digital Transformation Scan krijgen we duidelijkheid over de uitdagingen van jouw organisatie. De scan is gebaseerd op de learnings van 60 jaar Research & Implementation van het CPS 6.1™ framework. De organisatie wordt holistisch, vanuit 4 invalshoeken in kaart gebracht: Digital Innovation, Business Value, People en Organization.

Op basis van de uitdagingen is het mogelijk om de belangrijkste focuspunten voor de organisatie te bepalen.

De stappen zijn als volgt:

1. Doe de (free) Scan
2. Krijg je rapport met focuspunten
3. Bepaal actie

-Doe de free scan-

THINK

Co-creeren van de Digital Transformation Roadmap

Wanneer de uitdagingen en de focuspunten duidelijk zijn is het belangrijk om relevante inzichten te verwerven om impactvol te werk te kunnen gaan.

De inzichten worden zowel binnen als buiten de organisatie verworven:

Binnen de organisatie gaat het over het in kaart brengen van de huidige processen, de noden en verwachtingen van de werknemers maar evenzeer de werking van de teams, de rol van het management als de huidige structuren en policies.

Buiten de organisatie wordt er gekeken naar de relatie met de klant en leverancier en welke specifieke verwachtingen zij hebben en hoe het engagement kan verhoogd worden.

Op basis van deze inzichten kan er dan een totaal concept worden bepaald dat een brug vormt tussen operationele efficientie en het klant/leverancier engagement. Dit totaal concept slaat zowel op mogelijke technologie oplossingen als de nodige elementen (rollen, processen, tools,…) die in de ‘future organization’ moeten zitten.

Wanneer de visie door middel van een totaalconcept bepaald is, worden er business cases opgemaakt van de verschillende projecten. Wanneer de ROI duidelijk is kan er een concrete Digital Transformation Roadmap worden opgemaakt die zowel rationele technologie oplossingen (STEER) als emotionele change aspecten (LAND) omvat.

STEER

Het managen van de verschillende Digitale Projecten

Wanneer het duidelijk is welke digitale projecten opgezet moeten worden en wat de scope is van deze projecten is het cruciaal om verschillende vendors te vergelijken. Specifieke marktkennis, een partnernetwerk en technologiekennis is nodig om de voorgestelde oplossingen objectief af te wegen.

Tijdens de implementatie moeten de verschillende technologie leveranciers gestuurd worden zodat het strategisch concept wordt doorgetrokken en dat de projecten worden opgeleverd binnen tijd, budget en met de voorgestelde scope.

Technologie leveranciers hebben een single point of contact nodig die volgende activiteiten opneemt: beantwoorden van functionele detailvragen, validatie van deelopleveringen, afstemming met de stakeholders, budgetopvolging, planning en opvolging.

Binnen de organisatie is het noodzakelijk dat volgende activiteiten worden opgezet: rapporteren van vooruitgang aan alle stakeholders, opmaken en bewaken van de planning, bewaken van het concept en de scope, aanleveren copy, organiseren acceptatietesten, voorbereiden roll-out en managen van change requests.

Het zijn onze Digital Transformation Managers die het verschil maken omdat zij zowel Project Manager als Product Owner competenties hebben gecombineerd met praktijkervaring in Digital Transformations.

LAND

Change coaching

Digital Transformation zorgt voor verandering die moet gemanaged worden. Typisch voor verandering is dat er een spanningsveld is tussen de huidige situatie en de toekomst. In de THINK fase wordt het concept van de ‘future organization’ bepaald en wordt een coaching backlog opgesteld zodat het duidelijk is wat er allemaal moet gebeuren om de verandering te laten slagen.

Het maximale rendement van de Digital Transformation wordt enkel bekomen wanneer iedereen aan boord is en de organisatie klaar is voor verandering!

Het startpunt is de transformatie uitdragen binnen de organisatie zodat iedereen de noodzaak en relevantie inziet.

Daarna wordt er gefocused op het begeleiden van de mensen door middel van training en coaching op verschillende niveaus: management, individueel, teams en stakeholders.

Tijdens dit traject wordt de weerstand gemanaged en wordt de progressie opgevolgd zodat de verandering ook effectief blijft plakken.

Sluit Menu