ACOMPANY

Digital tranformation succesfactoren

Als Digital Transformation Agency biedt ACOMPANY een antwoord op de challenges van Digital Transformation. Onze 8 succesfactoren zijn essentieel om succes te garanderen: 

 

1.

De Digital Transformation Scan gebaseerd op CPS 6.1™ framework.

Op basis van de resultaten van de Scan wordt de aanpak van het adviestraject in de THINK fase bepaald. De scan is gebaseerd op de learnings van 60 jaar Research & Implementation van het CPS 6.1™ framework.

2.

Digital Transformation die vertrekt vanuit de business doelstellingen en noden van de klant/leverancier

De THINK fase start altijd met een situatie analyse waarbij de ambities en strategie besproken worden met het management. Eens dit kader duidelijk is wordt er met de klanten en/of leveranciers in kaart gebracht hoe het engagement kan verhoogd worden en intern gekeken hoe de operationele efficiëncy kan verbeteren. De combinatie van deze invalshoeken zorgt voor focus vanuit een visie en de mogelijkheid om de transformatie over heel de organisatie aan te pakken.

3.

Business cases voor duidelijke ROI

Het overkoepelende concept dat tijdens de THINK fase gedefinieerd wordt, wordt gedeclineerd naar verschillende projecten waarvoor telkens een business case wordt opgemaakt. De opbrengsten worden samen met de organisatie in kaart gebracht zodat ook de minder tastbare zaken overwogen worden. Op basis van de business cases wordt een Digital Transformation Roadmap opgesteld.

4.

Vertaling van de noden naar technologie requirements

De brug tussen Business en Technology wordt gemaakt door eerst objectief te kijken wat de organisatie precies nodig heeft en hier de juiste prioriteit aan te geven. Het is slechts dan, en enkel dan, dat er naar oplossingen wordt gekeken in de markt.

5.

Roadmap voor duidelijkheid en overzicht voor integratie

De eind deliverable van het THINK traject is een duidelijke roadmap die als startpunt voor de STEER en LAND fases dient. De roadmap zorgt voor een overzicht zodat er tijdig over de integratie kan nagedacht worden en er een plan is voor de Digital Transformation Manager en de organisatie.

6.

Specifieke focus op implementatie van  projecten voor tempo en continuiteit

Digital Transformation Managers worden ingezet tijdens de implementatie van de Roadmap (STEER & LAND) zodat de projecten ook concreet worden gemaakt op korte en lange termijn. Zij hebben zowel Project Management als Product Owner skills en hebben de nodige technologie kennis.

7.

Change management om de hele organisatie te betrekken in Digital Transformation

Change management met een specifieke focus op de Digital Transformation wordt ingezet om de weerstand tegen verandering te managen en om operationele efficiëntie te bekomen. Het gaat hier over een combinatie van training en coaching op verschillende niveaus: management, individueel, teams en stakeholders.

8.

Toegang tot specifiek talent uit agency

Als Digital Transformation Agency verhuren wij geen losse freelancers maar krijg je de voordelen van een agency met diverse experten die specifiek geselecteerd worden in functie van de noden van de organisatie.

 

 

 

TABLET

 

 

 

Digital tranformation succesfactoren

Als Digital Transformation Agency biedt ACOMPANY een antwoord op de challenges van Digital Transformation. Onze 8 succesfactoren zijn essentieel om succes te garanderen: 

 

1.

De Digital Transformation Scan gebaseerd op CPS 6.1™ framework.

Op basis van de resultaten van de Scan wordt de aanpak van het adviestraject in de THINK fase bepaald. De scan is gebaseerd op de learnings van 60 jaar Research & Implementation van het CPS 6.1™ framework.

2.

Digital Transformation die vertrekt vanuit de business doelstellingen en noden van de klant/leverancier

De THINK fase start altijd met een situatie analyse waarbij de ambities en strategie besproken worden met het management. Eens dit kader duidelijk is wordt er met de klanten en/of leveranciers in kaart gebracht hoe het engagement kan verhoogd worden en intern gekeken hoe de operationele efficiëncy kan verbeteren. De combinatie van deze invalshoeken zorgt voor focus vanuit een visie en de mogelijkheid om de transformatie over heel de organisatie aan te pakken.

3.

Business cases voor duidelijke ROI

Het overkoepelende concept dat tijdens de THINK fase gedefinieerd wordt, wordt gedeclineerd naar verschillende projecten waarvoor telkens een business case wordt opgemaakt. De opbrengsten worden samen met de organisatie in kaart gebracht zodat ook de minder tastbare zaken overwogen worden. Op basis van de business cases wordt een Digital Transformation Roadmap opgesteld.

4.

Vertaling van de noden naar technologie requirements

De brug tussen Business en Technology wordt gemaakt door eerst objectief te kijken wat de organisatie precies nodig heeft en hier de juiste prioriteit aan te geven. Het is slechts dan, en enkel dan, dat er naar oplossingen wordt gekeken in de markt.

5.

Roadmap voor duidelijkheid en overzicht voor integratie

De eind deliverable van het THINK traject is een duidelijke roadmap die als startpunt voor de STEER en LAND fases dient. De roadmap zorgt voor een overzicht zodat er tijdig over de integratie kan nagedacht worden en er een plan is voor de Digital Transformation Manager en de organisatie.

6.

Specifieke focus op implementatie van  projecten voor tempo en continuiteit

Digital Transformation Managers worden ingezet tijdens de implementatie van de Roadmap (STEER & LAND) zodat de projecten ook concreet worden gemaakt op korte en lange termijn. Zij hebben zowel Project Management als Product Owner skills en hebben de nodige technologie kennis.

7.

Change management om de hele organisatie te betrekken in Digital Transformation

Change management met een specifieke focus op de Digital Transformation wordt ingezet om de weerstand tegen verandering te managen en om operationele efficiëntie te bekomen. Het gaat hier over een combinatie van training en coaching op verschillende niveaus: management, individueel, teams en stakeholders.

8.

Toegang tot specifiek talent uit agency

Als Digital Transformation Agency verhuren wij geen losse freelancers maar krijg je de voordelen van een agency met diverse experten die specifiek geselecteerd worden in functie van de noden van de organisatie.

 

 

 

MOBILE

 

 

Digital tranformation succesfactoren

Als Digital Transformation Agency biedt ACOMPANY een antwoord op de challenges van Digital Transformation.

Onze 8 succesfactoren zijn essentieel om succes te garanderen: 

1.

De Digital Transformation Scan gebaseerd op CPS 6.1™ framework.

Op basis van de resultaten van de Scan wordt de aanpak van het adviestraject in de THINK fase bepaald. De scan is gebaseerd op de learnings van 60 jaar Research & Implementation van het CPS 6.1™ framework.

2.

Digital Transformation die vertrekt vanuit de business doelstellingen en noden van de klant/leverancier

De THINK fase start altijd met een situatie analyse waarbij de ambities en strategie besproken worden met het management. Eens dit kader duidelijk is wordt er met de klanten en/of leveranciers in kaart gebracht hoe het engagement kan verhoogd worden en intern gekeken hoe de operationele efficiëncy kan verbeteren. De combinatie van deze invalshoeken zorgt voor focus vanuit een visie en de mogelijkheid om de transformatie over heel de organisatie aan te pakken.

3.

Business cases voor duidelijke ROI

Het overkoepelende concept dat tijdens de THINK fase gedefinieerd wordt, wordt gedeclineerd naar verschillende projecten waarvoor telkens een business case wordt opgemaakt. De opbrengsten worden samen met de organisatie in kaart gebracht zodat ook de minder tastbare zaken overwogen worden. Op basis van de business cases wordt een Digital Transformation Roadmap opgesteld.

4.

Vertaling van de noden naar technologie requirements

De brug tussen Business en Technology wordt gemaakt door eerst objectief te kijken wat de organisatie precies nodig heeft en hier de juiste prioriteit aan te geven. Het is slechts dan, en enkel dan, dat er naar oplossingen wordt gekeken in de markt.

5.

Roadmap voor duidelijkheid en overzicht voor integratie

De eind deliverable van het THINK traject is een duidelijke roadmap die als startpunt voor de STEER en LAND fases dient. De roadmap zorgt voor een overzicht zodat er tijdig over de integratie kan nagedacht worden en er een plan is voor de Digital Transformation Manager en de organisatie.

6.

Specifieke focus op implementatie van  projecten voor tempo en continuiteit

Digital Transformation Managers worden ingezet tijdens de implementatie van de Roadmap (STEER & LAND) zodat de projecten ook concreet worden gemaakt op korte en lange termijn. Zij hebben zowel Project Management als Product Owner skills en hebben de nodige technologie kennis.

7.

Change management om de hele organisatie te betrekken in Digital Transformation

Change management met een specifieke focus op de Digital Transformation wordt ingezet om de weerstand tegen verandering te managen en om operationele efficiëntie te bekomen. Het gaat hier over een combinatie van training en coaching op verschillende niveaus: management, individueel, teams en stakeholders.

8.

Toegang tot specifiek talent uit agency

Als Digital Transformation Agency verhuren wij geen losse freelancers maar krijg je de voordelen van een agency met diverse experten die specifiek geselecteerd worden in functie van de noden van de organisatie.

Sluit Menu