Leading the Architecture Center of
Excellence to Benefit realization

YPTO is het dochterbedrijf van de NMBS en werkt achter de schermen mee aan de Digitale Transformatie en de ICT infrastructuur. Om zich als strategische partner van de NMBS te positioneren zette ze in op Business- en Enterprise Architectuur om zo brug tussen business en IT te slaan.

Er werd geïnvesteerd in het Architectural Center of Excellence (ACE) en het opmaken en uitrollen van een Referentie Architectuur. Dit transformatie programma bleek echter te falen aangezien er al 2 jaar werd gespendeerd aan theoretische en conceptuele oefeningen zonder enige tastbare uitkomst en een organisatie die werd tegengehouden. ACOMPANY heeft het crisismanagement van dit programma op zich genomen door het installeren van een team van experten (Chief Architect, Program Manager en Change Manager) en de focus te verleggen op waarde creatie.

Analyse

Onze opdracht begon met een kritische analyse van de inhoud van het programma, de profielen die binnen het programma opereerden, de rollen en verantwoordelijkheden, de aanpak en de communicatie.

Scope realignment

Het programma werd terug on track gebracht door heel duidelijk de Objectieven en de Key Results te definiëren en deze op een roadmap te plaatsen voor oplevering met duidelijke dependencies tussen de projecten. Projecten die niet langer bijdroegen dat effectieve waarde werden gesloten of overgedragen.

Opzetten Agile Governance structuur

Om het ACE departement (Enterprise Architecten, Domain Architecten, Solution Architecten, Technical Architecten) te kunnen aansturen werd een wekelijkse funnel meeting geïntroduceerd. Op een Scaled Agile manier werden de verschillende team leads samengebracht en focus verlegd op het opleveren van de noodzakelijke artifacts. (principles, guardrails, blueprints,…)

Perceptie Architectuur verbeteren

Aangezien de perceptie van architectuur niet best was hebben we ook ingezet op een begrijpbaar kader voor iedereen (maturity steps) en duidelijke, begrijpbare ‘one voice’ communicatie over planning en oplevering zowel naar de vloer als naar Excom.

Deloitte Audit

Na onze interventie werd Architectuur door Deloitte doorgelicht en ‘matuur, duidelijk gedefinieerd en goed georganiseerd’ bevonden waarbij de gedefinieerde initiatieven de juiste inhoud bevatten en zullen leiden tot een hogere maturiteit van architectuur binnen YPTO.

Dit zegt de klant over onze samenwerking

De digitale transformatie van NMBS spitst zich toe op de vereenvoudiging van het IT landschap, het verlagen van de onderhoudskosten, sneller kunnen inspelen op de noden van de business en het versnellen van het delivery proces. Om dit centraal in de organisatie te kunnen doen werd er een Architectuur Center of Excellence opgezet dat werd gestaffed met senior digital en IT profielen. Om deze transformatie te stroomlijnen hebben we ACOMPANY ingeroepen als klankbord om de visie, de strategy en de change aanpak te definiëren. Eenmaal deze gedefinieerd was hebben ze de implementatie van de strategie gefaciliteerd over de verschillende departementen heen om zo end to end value te garanderen. ACOMPANY heeft een mix van profielen (Chief Architect, Program Manager en Change Manager) aan ons project toegewijd om zo impact te garanderen op elk aspect dat aandacht nodig had tijdens de transformatie.

Tim Groenwals
Head of IT strategy, Enterprise Architecture & CISO at YPTO