Zo helpen we je met digital transformation services

Met een gestructureerde en onderbouwde aanpak van onze digital transformation services begeleiden we in vier stappen de digital transformation van jouw organisatie. Met aandacht voor zowel rationele en emotionele aspecten van een transformatie.

Facilitatie & moderatie zijn het hart
van onze digital transformation services

Om resultaat van onze digital transformation services te garanderen wordt elke interactieve workshop zorgvuldig voorbereid zodat de taakomschrijving en het beoogde doel duidelijk zijn. Tijdens de workshop wordt de diversiteit binnen de groep gemanaged zodat iedereen gemotiveerd blijft en wil participeren. Last but not least: voor een optimale productieve sessie gaan we gestructureerd te werk door de juiste tools en technieken op de juiste momenten in te zetten.

Dat deze aanpak het verschil maakt blijkt ook uit het feit dat we als externe facilitator/moderator met reeds meer dan 400 sessies op de teller hebben staan.

Vanuit het hart van facilitatie & moderatie kan je steunen op een breed palet aan digital transformation services. Procesoptimalisatie, technologie en change management zijn doorgaans het vertrekpunt.

Facilitatie & Moderatie

Garanderen efficiëntie en effectiviteit van co-creatie sessies.

Digital process management

met gefaciliteerde workshops processen, bottlenecks, optimalisaties en tools in kaart brengen.

Technology

technologiekeuze aansluitend op de langetermijnvisie en op elkaar afgestemde systemen die de digital process transformation ondersteunen.

Change management

holistisch aanpak en duidelijk plan voor digital transformation zodat ratio en emotie elkaar vanaf het begin vinden.

Service Design

visuele voorstelling van interactie verbetering tussen dienst en gebruiker met inbegrip van UX en UI.

People

samenwerking verbeteren via assessments, voorkeursstijlen en coaching.

Business Ambition & Strategy

hoger doel, gedragen visie en missie bepalen koers en prioriteiten.

Data & analytics

data verzamelen, interpreteren en vertalen naar beslissingen.

Return on investment

business cases opmaken zodat investeringen zijn gerechtvaardigd.

Communication

heldere en consistente interne en externe communicatie die mensen meeneemt in transformatie.

Digital project management

zorgen dat de digital transformation gemanaged wordt.

User research

user needs vertalen naar service design & processen.

Vrijblijvende afspraak over de digital
transformation voor jouw organisatie