Een gestructureerde aanpak voor jouw digitale transformatie

PROCES

Inzicht in jouw uitdagingen

De Digital Transformation Scan brengt jouw organisatie vanuit Digital Innovation, Business Value, Team en Organization holistisch in kaart. Dat levert een helder rapport op met de belangrijkste uitdagingen en focuspunten van jouw organisatie. De scan steunt op zestig jaar Research & Implementation learnings van het CPS 6.1™ framework.

Co-creëren digital transformation roadmap

Nu de uitdagingen en focuspunten van jouw organisatie duidelijk zijn, verzamelen we relevante informatie binnen en buiten jouw organisatie.
Binnen de organisatie: huidige processen, structuren en policies, noden en verwachtingen van werknemers, teamwerking, rol van het management …

Buiten de organisatie: relaties met en verwachtingen van klanten en leveranciers,, maatschappelijke trends, marktanalyses, UX/UI principes concurrentie-analyse.

Dit resulteert in een totaalconcept voor de nodige visie, rollen, processen, technologie & tools die nodig zijn voor operationele efficiëntie en engagement van klanten en leveranciers.

Voor business cases met een duidelijke ROI wordt een concrete Digital Transformation Roadmap opgemaakt. Deze roadmap omvat zowel rationele technologie oplossingen als emotionele change aspecten.

Managen van de digitale projecten

Voor de digitale projecten in de Digital Transformation Roadmap selecteren we verschillende vendors. De door hen voorgestelde oplossingen worden door ons met het oog op de scope van jouw digitale projecten objectief afgewogen en vergelijken op op basis van business kritische scenario’s.

Tijdens de implementatie sturen we als single point of contact voor de technologieleveranciers aan om jouw digitale projecten binnen tijd, budget en met de voorgestelde scope op te leveren. Binnen jouw organisatie staan we in voor het projectmanagement.

Change Coaching & Training

Het maximale rendement van de Digital Transformation wordt enkel bekomen wanneer iedereen aan boord is en de organisatie klaar is voor verandering!

Typisch voor verandering is dat er een spanningsveld ontstaat tussen de huidige en de toekomstige situatie. In de THINK-fase is reeds een coaching backlog opgesteld waardoor duidelijk is wat er moet gebeuren om de verandering te laten slagen.

In de LAND-fase begeleiden we de mensen in jouw organisatie met training en coaching op verschillende niveaus: management, individueel, teams en stakeholders zodat de verandering ook effectief blijft plakken.

Vrijblijvende afspraak over de digital
transformation voor jouw organisatie