Negen tips om digitale innovatie levensvatbaar te maken

Iedereen kan innoveren. Er is zoveel informatie aanwezig, er zijn zoveel tools om je te helpen – met een minimum aan budget en een beetje technologisch vernuft kan iedereen een innovator worden. Alleen: als innovatie niet ingebed is in de strategie van een organisatie zal ze nooit levensvatbaar zijn. Zoals Geoffrey Moore het in zijn ‘Crossing the chasm’ schreef, blijven veel innovaties steken bij de ‘early adopters’ en slagen ze er niet in echt door te breken. Bent u met innovatie bezig? Lees dan de negen onderstaande tips. Die zullen u helpen innovaties wél over de ‘chasm’ te krijgen.

Bij ACOMPANY begeleiden we aardig wat innovatieprojecten. De tips hieronder hebben we vaak zelf met vallen en opstaan geleerd. In deze projecten hanteren we diverse fases. Daarom heb ik de tips opgedeeld in de fases waarin we ze tijdens onze workshops bespreken. 

Setting the Stage

1. Pas de innovatie in de overkoepelende bedrijfsstrategie in

Innovatie mag niet in een vacuüm gebeuren, maar moet passen in de bedrijfsstrategie. Organisaties hebben een missie, een visie en doelstellingen. Alle inspanningen en processen binnen de organisatie moeten ten dienste staan van de strategie om die maximaal te laten slagen. Zo ook innovaties. Innovaties moeten de strategie ondersteunen, niet verzwakken. Als de strategie bijvoorbeeld gericht is op een betere ‘customer intimacy’ en vertrekt van de noden van de klant, moet je die richting aanhouden, ook als dat betekent dat een innovatieproject niet meteen alle kosten terugverdient. Customer intimacy is typisch iets wat op langere termijn rendeert.

Uiteraard zijn er soms heel disruptieve innovaties, die een organisatie en de hele markt op zijn kop zetten. Denk bijvoorbeeld aan de uitvinding van de digitale camera bij Kodak. Maar die zijn eerder uitzondering dan de regel.

2. Start je innovatie tijdig

Soms is er een ‘compelling event’ om te innoveren, bijvoorbeeld omdat regelgeving je daar toe dwingt. Momenteel moeten veel bedrijven programma’s opstarten om te voldoen aan de Europese regels rond NIS2 en DORA, die eind 2024 van kracht worden. Bedrijven kunnen ook producten hebben die het einde van hun levenscyclus naderen. Wie te lang wacht om te innoveren, dreigt in tijdsnood te geraken en stappen over te slaan, waardoor een immature innovatie in de markt gezet wordt. Dat is geen recept voor succes.

Discover

3. Denk aan de klant

We leven in een economie waarin de klant centraal staat. Daar moeten innovaties ook rekening mee houden. Bij nieuwe producten of diensten moet in de eerste plaats nagedacht worden over de waarde die een innovatie zal brengen voor de klant. Welk probleem van de klant los je op? Is je innovatie eerder gericht op een verbetering van de interne processen? Ook dan moet de innovator zich in de schoenen van de interne klant zetten. De techniek van ‘design thinking’ is hiervoor aangewezen, zoals we ook aangaven in onze vorige blog.

4. Werk data-driven

Over innovatie hebben we vaak het beeld van een ‘Eureka’-moment. “Mijn beste ideeën heb ik onder de douche,” hoor je wel eens. Dat laat innovatie makkelijker lijken dan ze in werkelijkheid is. Buikgevoel volstaat niet en eigenlijk is er – uitzonderingen daar gelaten – geen shortcut voor het harde werk dat innoveren is. Innovatie is altijd gestoeld op een analyse van de huidige situatie en onderzoek naar de noden van klanten. Zelfs als een innovatie uit een creatieve ingeving komt, dan nog moet de uitwerking ervan gestoeld zijn op data die je thesis onderbouwen.

5. Betrek de hele organisatie bij het proces

We schreven het al: innovatie gebeurt niet in een vacuüm. Ze moet passen in de strategie, en ze moet ook door de volledige organisatie gedragen worden. Een innovatie op de marketingafdeling, zal niet alleen voor de marketingafdeling gevolgen hebben. De IT-afdeling zal technologische ondersteuning moeten bieden, de boekhouding zal misschien processen moeten aanpassen, en als een marketinginnovatie echt slaagt, zal ook de productie en de distributie klaar moeten staan om aan de toegenomen vraag te voldoen. Zorg er daarom voor dat iedere geïmpacteerde afdeling mee is in het verhaal. Er is het befaamde citaat van Confucius: “Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand.” De organisatie onverwacht confronteren met een innovatie is de beste manier om een ‘not invented here’-reactie uit te lokken en ervoor te zorgen dat je collega’s de hakken in het zand zetten.

Define

6. Beperk de innovatie niet tot de façade

Innovatie mag niet verengd worden tot een nieuwe interface of een ‘shiny new tool’. In de praktijk merken we dat innovaties al eens op een eiland ontwikkeld worden. In het streven om de klant beter te bedienen wordt een nieuwe dienst in de markt gezet, zonder dat nagedacht is over de achterliggende processen. Dat leidt tot breuken in de flow van de organisatie, die alleen opgelost kunnen worden door manuele interventies. Zo help je een organisatie niet vooruit.

7. Denk aan dependencies

Dit sluit nauw aan bij het vorige punt. Iedere organisatie heeft heel veel processen lopen, en in een ideale wereld zijn die op elkaar afgestemd. En meestal lopen er verschillende veranderingstrajecten tegelijk. Wanneer je binnen een organisatie iets verandert, heeft dat een impact op bestaande processen en kan dat ook andere lopende of geplande projecten verstoren. Al deze processen en projecten moeten met elkaar rekening houden, ook op technologisch vlak. Iedere organisatie gebruikt een specifieke ‘technology stack’. Maak dus gebruik van de kracht van de bestaande technologie en tools, eerder dan zomaar nieuwe zaken te introduceren die niet aansluiten op die stack. En nu we in een wereld leven waar diverse organisaties met elkaar samenwerken en informatie en processen uitwisselen, moet ook gekeken worden naar de technologie en processen bij die externe partners.

Planning for action

8. Zorg voor schaalbaarheid

Sta me toe even in de culinaire wereld te duiken. Ik ken veel mensen die fantastisch kunnen koken voor hun gezin of voor een beperkte groep vrienden. Ik kan er alleen maar jaloers op zijn. Anderzijds ben ik er niet zeker van dat ze ook in staat zijn in een restaurant te koken voor 40 mensen die allemaal iets anders van het menu kiezen. Vergelijk dat met pilootprojecten die op beperkte schaal iets uitproberen en 100% slagen. Zal een uitrol op grote schaal even succesvol zijn? Van bij de start van een pilootproject moet rekening gehouden worden met de realiteit van het totale project. En met het budget dat voor een organisatiewijde uitrol nodig zal zijn. Om een andere vergelijking te maken: het is makkelijk een speedboot te water te laten en aan een aanlegsteiger te laten aanmeren. Maar is diezelfde aanlegsteiger straks ook geschikt voor een tanker?

9. Stel een realistische roadmap op

Een innovatie die echt impact heeft, bestaat meestal uit meerdere fases. Een geslaagde uitrol zal niet alles in één keer veranderen, en zal bestaan uit diverse innovatiegolven die elkaar opvolgen. Op die manier beperk je de impact op de organisatie, maar ga je gestaag vooruit. Wanneer je start met de eerste golf, zorg je ervoor dat je weet welke innovatiegolven zullen volgen. Bereken welk budget je in iedere fase nodig zal hebben en check of de organisatie wel over de nodige skills beschikt om deze innovatie te dragen. Door planmatig te werk te gaan, kan je tijdig de nodige aanpassingen doen. 

Innovatie is noodzakelijk. De markten waarin ondernemingen werken, veranderen snel. Dus moet een organisatie over de nodige business agility beschikken om op die veranderingen in te spelen. Zoals we hierboven aantoonden, zijn er een aantal voorwaarden om innovatie te doen slagen. ACOMPANY speelt daar graag een rol in. Onze holistische aanpak zorgt ervoor dat innovatie perfect past binnen de strategie van een organisatie en rekening houdt met alle technologische en andere afhankelijkheden. ACOMPANY werkt altijd in co-creatie, waardoor het innovatieprogramma breed gedragen wordt binnen de onderneming. Bovendien zorgen onze pragmatische aanpak en ons sterk programma management voor een snelle time to value.

Vrijblijvende afspraak over de digital
transformation voor jouw organisatie