Digital transformation & optimalisatie
met betrekking van klanten en leveranciers

Royal Crown cvba is een aankoopgroepering van zelfstandige keukenhandelaren en fabrikanten. De uitdaging was de operationele kosten te verlagen en het te veel aan fouten in bestelling en facturatie te verbeteren. ACOMPANY vertaalde dit in een nieuw ERP-systeem, dat geïntegreerd met andere systemen een totaaloplossing biedt voor de groeiambities van Royal Crown. De totaaloplossing omvat ook een overzichtelijk dashboard om te sturen op KPI’s. Royal Crown heeft het development zelf in-house gedaan.

 

Noden scherpstellen

Om een duidelijk zicht te krijgen op de interne problemen, de noden van klanten en leveranciers en de noden van Royal Crown in functie van de toekomst deden we in de Think-fase onder andere een strategische oriëntatie om doelen en ambities duidelijk te stellen, customer & leveranciers insight workshops en een interne procesmapping om het verbeterpotentieel in kaart te brengen. 

Service design & Digital Transformation Roadmap

Met een helder beeld van de noden deden we een analyse van de uitdagingen en focuspunten die prioriteit hebben. In de volgende stap is er een service design concept uitgewerkt dat visie, rollen, processen, technologie & tools voor operationele efficiëntie en engagement van klanten en leveranciers samenbrengt.

Met het oog op het beoogde resultaat is op basis van het service design concept feedback verzameld en de acceptatie door gebruikers geïnventariseerd..

Voor business cases met een duidelijke ROI is een concrete Digital Transformation Roadmap opgemaakt Die roadmap geeft iedereen duidelijkheid welke elementen van het service design concept in welke volgorde gerealiseerd wordt. 

Inhoudelijk sturen en bewaken

In de Steer-fase hebben we het projectmanagement verzorgd om digital transformation roadmap en het concept design inhoudelijke te sturen en bewaken door het bijwonen en feedback geven bij sprint demo’s en steerco’s. Per sprint deden we een high level validatie testing

Deelnemen in het change proces

Om de implementatie en het change proces te begeleiden neemt Digital Change Manager vanuit ACOMPANY deel aan het change proces om transparantie te cultiveren, te adviseren en coachen op het gebied van experience en design. 

Dit zegt de klant over onze samenwerking

Met de sterke groei die we de laatste jaren doormaakten, was het ontwikkelen van een nieuwe ERP noodzakelijk. Om het als grotere KMO over een meer ‘gestructureerde’ boeg te gooien hebben we ACOMPANY gevraagd om dit traject te faciliteren. Hun insteek heeft dit traject breder getrokken naar een heuse digitale transformatie waarbij we ieder proces geoptimaliseerd hebben maar ook de klanten en leveranciers hebben betrokken. Het is een mooi verhaal geworden waarbij onze toekomstvisie werd vertaald naar een service design concept en roadmap. Vervolgens heeft een Digital Transformation Manager ons begeleid tijdens de implementatie en het change proces mee opgevolgd.

Frank Rombouts
Managing Director