Niet agile delivery is de heilige graal, maar business agility wél

Wendbaarheid of ‘agility’ is het codewoord geworden voor organisaties die niet achter willen blijven. Helaas blijft die agility in veel organisaties steken op het operationeel niveau. Agile delivery is een stap in de goede richting, maar voor organisaties die willen overleven, is het de hoogste tijd om agile naar een hoger niveau te tillen en te zorgen dat er écht waarde wordt geleverd in het dynamische en competitieve landschap van vandaag.

Agile is ontstaan in de IT-afdeling: ontwikkelteams organiseren zich in tribes en werken in sprints. Gaandeweg werd die tactiek overgenomen door andere afdelingen. Ook marketing, finance en HR organiseren zich inmiddels als agile teams. Door iteratief aan oplossingen te werken, ga je sneller vooruit en kan je flexibeler omgaan met veranderingen. Alleen: als iedereen in een verschillende richting ‘sprint’, dan bereiken organisaties hun doelen niet.

Agile delivery is maar een stukje van de puzzel

In het beste geval worden diverse agile-projecten samengevoegd en gecoördineerd in ‘trains’. Maar zelfs dan dreigt fragmentatie en niet-alineëring, ofwel het niet goed afstemmen van de trains en sprints op de strategie van een organisatie. Een dergelijk gebrek aan coördinatie is niet zomaar een kinkje in de kabel, het vormt een groot risico. Wanneer iedereen in silo’s werkt, dreig je een situatie te creëren waarin diverse goed uitgevoerde projecten parallel aan elkaar lopen, maar eigenlijk nergens heen gaan. Dat heeft nogal wat negatieve gevolgen:

Alles samen zorgt dit ervoor dat bedrijven helemaal niet wendbaar zijn. Ze winnen misschien hier en daar een veldslag, maar zeker niet de hele oorlog.

Enterprise architecture zorgt voor stroomlijning

Om al deze problemen te vermijden, is het noodzakelijk om enterprise architectuur te integreren in de agile transformatie om strategische objectieven te aligneren met het veranderende technologische landschap. Op die manier worden de agile frameworks toegepast met architecturale sturing. Op die manier kunnen alle agile-projecten op de strategie afgestemd worden en werken ze niet alleen efficiënt, maar ook effectief. Individuele successen dragen zo ook bij aan een collectieve triomf. 

Bij agile teams lopen de koude rillingen misschien over de rug als ze dit horen. Eerst een strategie bepalen en agile-projecten daar ondergeschikt aan maken, lijkt inderdaad meer op een ‘waterfall’ aanpak dan op een agile manier van werken. Toch is het belangrijk om de balans te vinden tussen het installeren van governance frameworks in lijn met de principes en guidelines zonder dat dit de autonomie van de teams gaat blokkeren.

De rol van het Agile Project Management Office (PMO) en het Transformation Office

Zoals we in eerdere blogs schreven, is architectuur niet een dik boek dat je schrijft en vervolgens in de kast zet. Het is een levend document dat bijgestuurd kan worden. Het is bovendien een handleiding waar je constant projecten aan toetst. Daarin speelt het Project Management Office een belangrijke rol, in nauwe samenwerking met het Transformation Office. 

Een goede samenwerking tussen PMO en Transformation Office zorgt ervoor dat ieder project bijdraagt tot de strategische roadmap. PMO bewaakt de voortgang van ieder project, levert advies en bevordert communicatie tussen de diverse agile teams en de organisatie in haar geheel. Als het PMO en Transformation Office goed werken, zorgen ze voor de lijm tussen de individuele projecten en de strategische visie van de organisatie. Ze zorgen voor meer strategische focus, een afstemming tussen transformatie initiatieven en operationele agile initiatieven, samenwerking over silo’s heen en ze zorgen voor een governance die aangepast is aan de nood van flexibiliteit.

Het is meteen duidelijk dat dit een hele uitdaging is maar wel noodzakelijk om te zorgen voor maximale impact van transformatie initiatieven en agile projecten die beide als doel hebben om de organisatie meer waarde te laten leveren.

Hoe de agency-aanpak helpt

De evenwichtsoefening die we hierboven beschreven, is gesneden koek voor ACOMPANY. Als digitaal transformatie en innovatie agency zijn we in staat om zowel strategisch als tactisch te denken. ACOMPANY zorgt er door zijn kennis van diverse disciplines (Enterprise Architecture, PMO, Transformation Office) voor dat er één verhaal komt. Dankzij een agency aanpak denkt ACOMPANY mee vanuit diverse invalshoeken en co-creëert het een oplossing op maat van de organisatie. 

ACOMPANY heeft een scherpe focus op de waarde die een transformatie oplevert. Daarom mikken we altijd op een snelle time-to-value: door op de juiste zaken in te zetten, worden al snel resultaten opgeleverd. Dat maakt het makkelijk om de hele organisatie mee te nemen in de transformatie. Iedereen merkt immer meteen een positieve impact. 

Agility is meer dan een vakje dat moet afgevinkt worden omdat agility nu eenmaal een hype is. Door de principes die we net uitlegden toe te passen, wordt Agility wordt een langetermijnfilosofie.

Vrijblijvende afspraak over de digital
transformation voor jouw organisatie